Bezpečné online hlasovanie

LocusVote

Group-11 copy

Locus Vote je bezpečný online hlasovací a dokument manažment systém. Vďaka integrácií do aplikácie Microsoft Teams je dostupným a zároveň bezpečným riešením. Osobné stretnutia mnoho krát nie sú možné a preto bolo pri tvorbe tohto produktu cieľom vytvoriť riešenie, ktoré umožní hlasovať online bezpečne, transparentne a dôveryhodne. Priestor na využitie vidíme nie len vo firmách a korporáciach, ale aj na miestnych zastupiteľstvách, občianskych združeniach, alebo na univerzitách. Riešenie LOCUS Vote nastavíte veľm jednoducho a rýchlo. Môžete sa spoľahnúť na maximálnu bezpečnosť a transparentnosť. Sme presvedčení, že LOCUS Vote je hlasovanie súčasnosti.

Locus Vote je bezpečný online hlasovací a dokument manažment systém. Vďaka integrácií do aplikácie Microsoft Teams je dostupným a zároveň bezpečným riešením. Osobné stretnutia mnoho krát nie sú možné a preto bolo pri tvorbe tohto produktu cieľom vytvoriť riešenie, ktoré umožní hlasovať online bezpečne, transparentne a dôveryhodne. Priestor na využitie vidíme nie len vo firmách a korporáciach, ale aj na miestnych zastupiteľstvách, občianskych združeniach, alebo na univerzitách.

Riešenie LOCUS Vote nastavíte veľm jednoducho a rýchlo. Môžete sa spoľahnúť na maximálnu bezpečnosť a transparentnosť. Sme presvedčení, že LOCUS Vote je hlasovanie súčasnosti.

Náš tím

Sme tím mladých ľudí, ktorým záleží na efektívnosti a transparentnosti hlasovania pre organizácie, úrady a miestne samosprávy. Koncept hlasovania LOCUS Vote vznikol z nášho odhodlania a presvedčenia vyriešiť otázku vzdialeného, transparetného a bezpečného hlasovania pre organizácie a miestne orgány počas pandémií COVID 19. Na vlastnej koži sme si vyskúšali, ako zložité je venovať množstvo času na zorganizovanie a zrealizovanie online stretnutí s kolegami na home office. Pochopili sme, že aby bol akýkoľvek produkt skutočne efektívny, musí byť prístupný a akceptovaný všetkými používateľmi - novými aj existujúcimi, mladými i starými. Znie to ako jednoduchá a jasná úloha, ale v skutočnosti je to pravdepodobne jedna z najťažších úloh, ktorú musel náš produktový tím vyriešiť - nekonečný cyklus premýšľania, testovania, budovania a učenia sa. S našimi zákazníkmi budujeme dlhodobé partnerstvá, počúvame ich, radíme im a poskytujeme im riešenia pre ich ozajstné potreby.

Sme tím mladých ľudí, ktorým záleží na efektívnosti a transparentnosti hlasovania pre organizácie, úrady a miestne samosprávy. Koncept hlasovania LOCUS vyšiel z nášho odhodlania a presvedčenia vyriešiť otázku vzdialeného avšak transparetného a bezpečného hlasovania pre organizácie a miestne orgány, počas pandémií COVID 19. Na vlastnej koži sme si vyskúšali, ako zložité je venovať množstvo času na zorganizovanie a zrealizovanie online stretnutí s kolegami na home office. Pochopili sme, že aby bol akýkoľvek produkt skutočne efektívny, musí byť prístupný a akceptovaný všetkými používateľmi - novými aj existujúcimi, mladými i starými. Znie to ako jednoduchá a jasná úloha, ale v skutočnosti je to pravdepodobne jedna z najťažších úloh, ktorú musel náš produktový tím vyriešiť - nekonečný cyklus premýšľania, testovania, budovania a učenia sa. S našimi zákazníkmi budujeme dlhodobé partnerstvá, počúvame ich, radíme im a poskytujeme im riešenia pre ich ozajstné potreby.

Fudaly

Lukáš Fudaly

Software Architect

Cheben

Jozef Chebeň

Product Owner

Ihring_1

Peter Ihring

Project Manager

Rovnak

Tomáš Rovňák

Business Consultant

Slaminka

Erich Slaminka

Software Developer

S vášňou pre kvalitný SW development je našou top prioritou vytvorenie tímu s rôznymi zručnosťami a odbornými znalosťami. Nie sme start up, ktorý vznikol včera. Môžme sa pochváliť silným a skúsený partnerom - spoločnosťou EMM, spol. s r.o., ktorá so svojími 30-ročnými skúsenosťami v odbore kybernetickej bezpečnosti dokáže relevantne smerovať naše kroky. Náš mladý a nadšený tím prináša nové myšlienky a koncepty no zároveň si necháva radiť od skúsených odborníkov, pre ktorých sú komplexné problémy výzvou avšak nie nemožnou misiou.

My sme LOCUS Vote

S vášňou pre kvalitný SW development našo top prioritou vytvorenie tímu s rôznymi zručnosťami a odbornými znalosťami. Našťastie nie sme start up, ktorý vznikol len včera. Stojí za nami silný a skúsený partner - spoločnosť EMM, spol. s r.o., ktorý so svojími 30-ročnými skúsenosťami v odbore kybernetickej bezpečnosti dokáže relevantne smerovať naše kroky. Náš mladý a nadšený tím prináša nové myšlienky a koncepty no zároveň si necháva radiť od skúsených odborníkov, pre kotých sú komplexné problémy výzvou avšak nie nemožnou misiou.My sme LOCUS Vote

Funkcionalita

01img

Transparentná technológia

Riešenie LOCUS Vote sme navrhli tak, aby sme zaistili maximálnu možnú úroveň dôvery v digitálny hlasovací proces a jeho výsledky. Priebeh hlasovania ako aj výsledky hlasovania môžu hlasujúci sledovať online a uistiť sa, že nedochádza k nekalým praktikám. Hlasujúci majú tiež možnosť skontrolovať, či ich hlas zostáva úplne anonymný.

Riešenie LOCUS Vote sme navrhli tak, aby sme zaistili maximálnu možnú úroveň dôvery v digitálny hlasovací proces a jeho výsledky. Priebeh hlasovania ako aj výsledky hlasovania môžu hlasujúci sledovať online a uistiť sa, že nedochádza k nekalým praktikám. Hlasujúci majú tiež možnosť skontrolovať, či ich hlas zostáva úplne anonymný.

Prispôsobiteľnosť zasadnutí

Osoba zodpovedná za administráciu hlasovania má možnosť prispôsobiť jednotlivé body stretnutia, o ktorých sa bude hlasovať. Okrem základných údajov o stretnutí a bodoch hlasovania je možné zvoliť spôsob, akým sa bude o jednotlivých bodoch hlasovať, prípadne anonymitu hlasovania. Administrátor nastaví členov tímu, ktorí dostanú na dané stretnutie pozvánku, prípadne môže niektorých členov zo stretnutia vylúčiť. Samozrejmosťou je možnosť pridávať dokumenty v rôznych formátoch,  alebo odkazy na webové stránky.

img2
LNCG_M107_01

Viaceré spôsoby hlasovania

Voliči môžu hlasovať na diaľku pomocou svojho mobilného telefónu, počítača alebo tabletu. Riešenie je integrované do aplikácie MS Teams a preto nie je potrebná inštalácia žiadnej novej aplikácie. MS Teams sa zároveň postará o nahrávanie video a audio záznamu. Hlasovanie k jednotlivým bodom a otázkam sa realizuje pomocou jednoduchého hlasovacieho lístka, ktorému môže administrátor nastaviť časový limit. Samozrejmosťou hlasovacieho lístka je aj možnosť prispôsobiť text odpovedí. 

Hlasovacie skupiny
a podskupiny

Administrátor stretnutia má možnosť obmedzte otázky na špecifickú časť účastníkov. Napríklad o finančnom pláne hlasuje v spoločnosti iba manažment, hlasovanie o teambuildingu sa týkajú celej firmy a preto je dôležité aby mal administrátor možnosť vybrať účastníkov stretnutia.

LNCG_M107_02 2
Asset 3@2x

Tajné hlasovanie

Na to, aby bolo hlasovanie dôveryhodné je potrebné zachovať anonymitu. LOCUS Vote myslí aj na túto problematiku a preto je možné jednotlivé hlasovanie nastaviť ako tajné. Výsledky sú počas priebehu ako aj pri úplnom končení hlasovania anonymné.

Reporty a grafy

Audio a video záznam je dnes bežnou funkcionalitou nástrojov online stretnutí. Indexácia záznamu t.j. označenie audio a video stôp podľa udalostí tak ako sa odohrali. Dohľadanie vstupov podľa mena zúčastneného, prípadne podľa jednotlivých bodov zasadnutia je tak jednoduchšie a rýchlejšie. 

Užitočným nástrojom sú aj čitateľné reporty generované na konci každého zasadnutia. Obsahujú koláčové a stĺpcové grafy, ktoré sumariujú výsledky o hlasovaniach v jednotlivých bodoch.  

TNG_M128_05 2

Využiteľnosť služby

Group 22

Mestá a komunity

LOCUS Vote je ideálnym nástrojom na zvýšenie angažovanosti obyvateľov do miestnej samosprávy, samosprávy, parlamentu alebo komunity.

Group 24

Politické strany

LOCUS Vote je vhodný pre rôzne typy hlasovania v rámci politických strán, napríklad pre voľby predsedov, debaty, konvencie alebo stranícke referendá.

Group 25

Firmy a korporácie

LOCUS Vote je vhodné riešenie pre akciové ako aj súkromné spoločnosti, ktoré chcú vykonávať hlasovanie akcionárov, hlasovať na výročných valných zhromaždeniach.

Group 26

Univerzity a školy

LOCUS Vote je vhodný pre manažment univerzít a stredných škôl, voľby do správnej rady, každoročné hlasovanie v poradných radách, voľby do študentských orgánov.

Cena riešenia

Máte záujem?

Veľmi radi Vám zodpovieme na Vaše otázky telefonicky prípadne na osobnom stretnutí.

svg-image
svg-image

© EMM, spol. s r.o. - Všetky práva vyhradené

FAQ